brushalter d korpa

Minimizer sa žicom C i D korpa 1640
Minimizer sa žicom C i D korpa 1635